Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Pripomienky k Návrhu VZN je možné posielať do 5.12.2021 na email podatelna@koskovce