Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Zverejnené

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 2/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

ID: Návrh VZN č. 2/2021

25.11.2021

Prílohy

Popis

Pripomienky k Návrhu VZN je možné posielať do 5.12.2021 na email podatelna@koskovce