Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Peter BACHURA

poslanec

peter.bachura@koskovce.sk

Mgr. Marcel CIKLAMINY

poslanec

marcel.ciklaminy@koskovce.sk

Ing. Michal GAJDOŠ

poslanec

michal.gajdos@koskovce.sk

Peter JENČÍK

poslanec

peter.jencik@koskovce.sk

Adriana KOČANOVÁ

poslankyňa

adriana.kocanova@koskovce.sk

Marek LISAKOVSKÝ

poslanec

marek.lisakovsky@koskovce.sk

Anton TIMÁK

poslanec, zástupca starostu

anton.timak@koskovce.sk

Ing. Jozef Gajdoš

Kontrolór obce

hlavny.kontrolor@koskovce.sk

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 20. decembra 2020.