Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Jozef Povchan

zástupca starostu obce

povchan@koskovce.sk

PhDr. Jozef Balica

poslanec OZ

balica@koskovce.sk

Mgr. Štefan Bočan

poslanec OZ

bocan@koskovce.sk

Ing. Michal Gajdoš

poslanec OZ

michal.gajdos@koskovce.sk

Adriana Kočanová

poslankyňa OZ

adriana.kocanova@koskovce.sk

Marek Lisakovský

poslanec OZ

marek.lisakovsky@koskovce.sk

Peter Škovran

poslanec OZ

skovran@koskovce.sk