Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Zverejnené

Pozvánka na zasadnutie OZ

3.10.2022

Prílohy

Popis

Vzhľadom k tomu, že dňa 30.9.2022 sa neuskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu, že OZ nebolo uznášania schopné (dostavili sa iba 3 poslanci), zasadnutie OZ bolo presunuté na deň 6.10.2022.