Preskočiť na obsah

Dokumenty obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Koškovce

Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce

Komunitný plán sociálnych služieb obce Koškovce 2023-2027

Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu stromov

Odporúčania pre občanov
v prípade ohrození mimoriadnymi udalosťami

Povodne
Požiar
Víchrica
NHCL
NBL
NRL
DNN
Bomba, trhavina
Zásielka
Streľba
Zvery
Zemetrasenie
Signály
Evakuácia
Evakuácia – batožina
PIO
Teroristický útok
Vysoké teploty, prívalové dažde, požiare…