Preskočiť na obsah

VZN_č. 12024 Zásady poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi