Preskočiť na obsah

História a kronika obce

Z dejín obce Koškovce

1543

Obec je doložená z roku 1543 ako Koskoc, neskôr ako Koskowcze 1773; po maďarsky Koskóc.
Patrila panstvu Humenné, koncom 17. a v 18. storočí Csákyovcom, v 19. storočí Andrássyovcom.

1584

Kostol

Starý kostol bol postavený v roku 1584 v románskom slohu. V 18.storočí bol barokovo prestavaný. Jeho dnešná podoba v klasicistickom štýle je zo začiatku 19. storočia.

1715

Obyvateľstvo

V roku 1715 mala dedina 7 opustených a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala 46 domov a 320 obyvateľov, v roku 1828 mala 64 domov a 480 obyvateľov. Živili sa povozníctvom, drevorubačstvom, tkáčstvom a vyrá­bali drevené náradie. V 19. storočí bol v obci kameňo­lom.

1787

Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 46 domov a 320 obyvateľov. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, tkáčstvom, lesnými prácami, povrazníctvom a výrobou náradia.

1918

Zemplínska stolica

Až do roku 1918 Koškovce patrili do Zemplínskej stolice.

1944

Partizánska činnosť

V jeseni v roku 1944 tu bola partizánska činnosť. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Humennom, Košiciach a Medzilaborciach. Bol tu kameňolom na flyšové bridlice.

1959

JRD

Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. JRD bolo založené v roku 1959.

1982

Dominanta obce

Jednou z dominánt obce je aj nový kostol zasvätený Duchu Svätému. Vysvätený bol v roku 1982. V jeho interiéri sú vitrážové okná akademického maliara Vincenta Hložníka.

Súčasnosť

V súčasnosti je v obci 127 obývaných domov, v ktorých žije 535 obyvateľov. Tí sa venujú poľnohospodárstvu, drevovýrobe, časť dochádza za prácou do Humenného. Koškovce sú strediskovou obcou.