Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h. Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. (link)

Počet obyvateľov obce Koškovce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí: 550
Počet voličov: 463

Informácie pre voliča                                                                                             
Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície                                        
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej  listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

Informácie pre nezávislých kandidátov                                                                       
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry

Volebná kampaň                                                                                                         
Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzory                                                                                                             
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Financovanie volieb                                                                                                         
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán