Obecný úrad

Kontakt

Obec Koškovce Koškovce 11 067 12 Koškovce

IČO: 00323179
DIČ: 2021232697

057/ 77 97 128
mob. starosta 0905479152
podatelna@koskovce.sk
Facebook stránka

Úradné hodiny

Otváracie hodiny

Pon  8.00 – 14.00
Ut  8.00 – 14.00
Str  8.00 – 16.00
Štv  8.00 – 14.00
Pia  8.00 – 14.00

Podateľňa:

PhDr. Iveta Kontuľová – odborný referent

Telefón: 057/ 77 97 128
Email:
podatelna@koskovce.sk,

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 00323179
DIČ: 2021232697
IBAN: SK24 5600 0000 0042 5164 4001
Prima banka a. s. Humenné
Obchodné meno:
Obec Koškovce
Sídlo: Koškovce 11
067 12 Koškovce
Výpožičný čas pre obecnú knižnicu:
Pondelok
Streda:
Štvrtok
13.00 – 14.30
10.00 – 11.00 a 13.30 – 16.00
13.00 – 14.30
Zodp.: PhDr. Miroslava Danková