Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ:Obec Koškovce
Sídlo:Koškovce 11, 067 12 Koškovce
IČO:00313279
DIČ:2021232697
Štatutárny zástupca:Mgr. Marcel Ciklaminy
Telefón:+421 57 77 97 128
e-mail:starosta@koskovce.sk