Profil verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ:Obec Koškovce
Sídlo:Koškovce 11, 067 12 Koškovce
IČO:00313279
DIČ:2021232697
Štatutárny zástupca:Ing. Vladimír Babič
Telefón:+421 57 77 97 128
e-mail:podatelna@koskovce.sk

Zverejnené 25. júna 2019.
Upravené 5. decembra 2022.