Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Adresa
Verejný obstarávateľ:Obec Koškovce
Sídlo:Koškovce 11, 067 12 Koškovce
IČO: 00313279
DIČ: 2021232697
Štatutárny zástupca:
Telefón:+421 57 77 97 128
e-mail:podatelna@koskovce.sk

Výzva, zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom
„Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce – NÁBYTOK“

01NB Výzva na predkladanie ponúk

02NB Príloha 2

03NB Príloha 3

04NB Príloha 4

05NB Príloha 5

Výzva, zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom
„Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce – IKT“

01IT Výzva na predkladanie ponúk

02IT Príloha 2

03IT Príloha 3

04IT Príloha 4

05IT Príloha 5

Výzva, zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom
„Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce – DIDAKTICKÉ POMôCKY“

01DP Výzva na predkladanie ponúk

02DP Príloha 2

03DP Príloha 3

04DP Príloha 4

05DP Príloha 5

Výzva, zákazka zadávaná podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na  „Energetický certifikát budovy“ 

Výzva na predkladanie ponúk ECB

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk ECB

Výzva, zákazka zadávaná podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
„Dodávka a montáž pomocného roštu“.

Výzva – pomocný rošt

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk pomocný rošt