Farnosť Ľubiša

https://farnostlubisa.estranky.sk/

Nový kostol zasvätený Duchu Svätému. Vysvätený bol v roku 1982.

Starý kostol postavený v roku 1584

Zverejnené 5. novembra 2020.
Upravené 28. januára 2021.