Farnosť Ľubiša

https://farnostlubisa.estranky.sk/

Nový kostol zasvätený Duchu Svätému. Vysvätený bol v roku 1982.

Starý kostol postavený v roku 1584