Preskočiť na obsah

Návrh VZN obce Koškovce č.2, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Koškovce