Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

zmluva na vývoz odpadu

ID: 1/2023 – Fura s.r.o

16.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Fura s.r.o

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Dohoda o pomoc v hmotnej núdzi

ID: 22/35/010/139 – Úrad práce

16.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Kukureliho 1, 066 01 Humenné

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 2022/2 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

12.12.2022

Začiatok účinnosti 22.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Zmluva o dodávke plynu

ID: PO373/2022 – MAGNA E. A. s.r.o.

23.11.2022

Začiatok účinnosti 24.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ MAGNA E. A. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 35743565

Prílohy

Zmlva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 2022/33671451 – Ing. Anna Mamajová A U D E P

1 680,00 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti 20.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.10.2022

Suma s DPH 1 680,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Ing. Anna Mamajová A U D E P

Dodávateľ - Sídlo Sninská 18, 066 01 Humenné

Dodávateľ - IČO 33671451

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 2/2022 – DEUS

21.9.2022

Začiatok účinnosti 22.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ DEUS

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Železnice Slovenskej republiky

2 844,00 €

14.9.2022

Začiatok účinnosti 15.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.9.2022

Suma s DPH 2 844,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Dodávateľ - Sídlo Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31364501

Prílohy

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 2/2022 – Fúra s. r. o.

15.7.2022

Začiatok účinnosti 18.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Fúra s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluva o nájme pozemku pod nabíjaciu stanicu elektromobilov

ID: Gw/NS/04/2022 – Centrum prvého kontaktu Michalovce

12.7.2022

Začiatok účinnosti 13.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Centrum prvého kontaktu Michalovce

Dodávateľ - Sídlo Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 31256635

Prílohy

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: 01/2022 – Vilidž pizza

1.4.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Vilidž pizza

Dodávateľ - Sídlo Jabloň 114, 067 13 Jabloň

Dodávateľ - IČO 53092465

Prílohy

Zmluva o dielo – IFOsoft

ID: 20220204 – IFOsoft s. r. o.

60,00 €

14.2.2022

Začiatok účinnosti 10.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ IFOsoft s. r. o.,

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o Balíkovom účte – Transparentný účet

Slovenská sporiteľňa

25.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a. s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy