Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: 01/2022 – Vilidž pizza

1.4.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Vilidž pizza

Dodávateľ - Sídlo Jabloň 114, 067 13 Jabloň

Dodávateľ - IČO 53092465

Prílohy

Zmluva o dielo – IFOsoft

ID: 20220204 – IFOsoft s. r. o.

60,00 €

14.2.2022

Začiatok účinnosti 10.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ IFOsoft s. r. o.,

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o Balíkovom účte – Transparentný účet

Slovenská sporiteľňa

25.1.2022

Začiatok účinnosti 26.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a. s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z738 Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri Obecnom úrade v Koškovciach

22 910,90 €

19.1.2022

Začiatok účinnosti 15.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.12.2021

Suma s DPH 22 910,90 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Fúra s.r.o. – Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 1/2022 – Fúra s. r. o.

3.1.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Fúra s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluva o poskytovaní tlačových služieb

ID: 03/18112021/031 – Z + M servis a. s.

14.12.2021

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Z + M servis a. s., Martinčekova 17, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

Packeta Slovakia s. r. o.

10.12.2021

Začiatok účinnosti 11.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Packeta Slovakia s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom – 21/35/010/67

ID: 21/35/010/67 – Úrad práce

10.12.2021

Začiatok účinnosti 11.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Ing. Anna Mamajová

1 440,00 €

26.11.2021

Začiatok účinnosti 27.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2021

Dátum podpísania 26.11.2021

Suma s DPH 1 440,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb – Ultima Ratio s. r. o.

Ultima Ratio s. r. o.

4 200,00 €

19.11.2021

Začiatok účinnosti 20.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.11.2021

Suma s DPH 4 200,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Ultima Ratio s. r. o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi elektriny

ID: 22223035 – ELGAS

25.8.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ ELGAS, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Prima banka, a. s. – Zmluva o úvere

ID: 41/005/21 –

29.7.2021

Začiatok účinnosti 30.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy