Denný stacionár

Výročná správa 2019 – Denný stacionár Koškovce

Výročná správa 2020 – Denný stacionár Koškovce

Výročná správa 2021 – Denný stacionár Koškovce

Denný stacionár – cenník SS

Denný stacionár – Informačná brožúra

VZN číslo 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby

Evidencia podrobností vedenia poradia žiadateľov

Smernica – prijímanie darov

Vyhlásenie o majetku osoby na účely platenia úhrady za soc. službu

Vzor-zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Žiadosť – posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby

Zverejnené 28. februára 2021.
Upravené 7. marca 2022.