Samospráva

Ako vybavíte

Dokumenty obce

Matričný úrad

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

Starosta

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .