Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 8.1.2024

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Slovak Telekom a. s.

Dodávateľ - Sídlo Karadžičova, 825 13 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Telekomunikačné služby

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 11.1.2024

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 195,12 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Marek Gaľ GastroGal

Dodávateľ - Sídlo Puškinova 9, 066 01 Humenné

Dodávateľ - IČO 41579526

Prílohy

Popis

jednorázové riady

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 11.1.2024

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Tomáš BENEK

Dodávateľ - Sídlo Lieskovec 130, 067 45

Dodávateľ - IČO 35459611

Prílohy

Popis

technik PO a BOZP

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 11.1.2024

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Tomáš BENEK

Dodávateľ - Sídlo Lieskovec 130, 067 45

Dodávateľ - IČO 35459611

Prílohy

Popis

technik PO a BOZP

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 11.1.2024

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 246,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ STROJLAB, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čsl.armády 140, 068 01 Medzilaborce

Dodávateľ - IČO 36464503

Prílohy

Popis

brit na radlicu

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 11.1.2024

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 57,60 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Fúra s. r. o

Dodávateľ - Sídlo Rozhanovce, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

komunálny odpad – vrecia

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 11.1.2024

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 14,40 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Fúra s. r. o

Dodávateľ - Sídlo Rozhanovce, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

kuchynský rozložiteľný odpad

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 3.1.2024

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Fúra s. r. o

Dodávateľ - Sídlo Rozhanovce, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

harmonogramy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 3.1.2024

Suma s DPH 789,12 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Fúra s. r. o

Dodávateľ - Sídlo Rozhanovce, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

vývzo komunálneho odpadu

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 18.1.2024

Dátum evidencie 3.1.2024

Suma s DPH 41,99 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Slovak Telekom a. s.

Dodávateľ - Sídlo Karadžičova, 825 13 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

telekomunikačné služby

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 22.1.2024

Dátum evidencie 3.1.2024

Suma s DPH 14,40 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Fúra s. r. o

Dodávateľ - Sídlo Rozhanovce, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

biologicky rozložiteľný odpad

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 22.1.2024

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 1 493,28 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ ŠJ pri ZŠ v Koškovciach

Dodávateľ - Sídlo Koškovce 134, 067 12 Koškovce

Dodávateľ - IČO 36158933

Prílohy

Popis

stravné DS