Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 24.4.2023

Suma s DPH 774,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ RELIEN s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Havanská 25, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 47395907

Prílohy

Popis

prietokový ohrievač do ŠJ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 24.4.2023

Suma s DPH 534,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Združenie miest a obcí SLovenska

Dodávateľ - Sídlo Bezručova 9, 811 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00584614

Prílohy

Popis

členský príspevok

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 89,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Peter Fejér - F T

Dodávateľ - Sídlo Višňová 9, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 34903046

Prílohy

Popis

dekontaminácia chladiaceho boxu

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 21.4.2023

Suma s DPH 21,60 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Fúra s. r. o

Dodávateľ - Sídlo Rozhanovce, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Popis

biologicky rozložiteľný fond

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 18,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Energo audit s. r. o

Dodávateľ - Sídlo Kozmonautov 3, 949 01 NITRA

Dodávateľ - IČO 50341120

Prílohy

Popis

starostlivosť o plyn

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 6.4.2023

Dátum evidencie 6.4.2023

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Slovak Telekom a. s.

Dodávateľ - Sídlo Karadžičova, 825 13 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

telekomunikačné služby DS

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 14.4.2023

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Ing. Denis Džopko

Dodávateľ - Sídlo Krátka 1653/5, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 50664115

Prílohy

Popis

Následná monitorovacia správa ZŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 14.4.2023

Suma s DPH 1 361,60 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 35743565

Prílohy

Popis

plyn

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 17.4.2023

Suma s DPH 726,55 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Východoslovenská distribúcia

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

Prílohy

Popis

elektrina verejné osvetlenie

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 6.4.2023

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Tomáš BENEK

Dodávateľ - Sídlo Lieskovec 130, 067 45

Dodávateľ - IČO 35459611

Prílohy

Popis

Požiarny technik, BOZP,Dohľad nad prac.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 6.4.2023

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Tomáš BENEK

Dodávateľ - Sídlo Lieskovec 130, 067 45

Dodávateľ - IČO 35459611

Prílohy

Popis

Požiarny technik, BOZP, Dohľad prac.podm

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.4.2023

Dátum evidencie 6.4.2023

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ ČSOB Leasing a.s.

Dodávateľ - Sídlo Žižková 11, 815 10 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35704713

Prílohy

Popis

prevod spotrebičov ŠJ do vlastníctva obc