Oznámenie o prenájme majetku obce (parcela číslo 71/13)

Upravené
02. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. júna 2021 − 1. júla 2021