Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Koškovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 2.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Ing. Anna Mamajová

Dodávateľ - Sídlo Kukorelliho 60, 066 01 Humenné

Dodávateľ - IČO 33671451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 24.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ MAGNA E. A. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 35743565

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 20.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.10.2022

Suma s DPH 1 680,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Ing. Anna Mamajová A U D E P

Dodávateľ - Sídlo Sninská 18, 066 01 Humenné

Dodávateľ - IČO 33671451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ DEUS

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.9.2022

Suma s DPH 2 844,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Dodávateľ - Sídlo Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31364501

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ GGFS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 47079690

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 18.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Fúra s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Začiatok účinnosti 13.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Centrum prvého kontaktu Michalovce

Dodávateľ - Sídlo Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 31256635

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 6.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Nadácia PSK pre podporu rodiny

Dodávateľ - Sídlo Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 522832208

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 18.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Koškovce

Objednávateľ - Sídlo Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Objednávateľ - IČO 00323179

Dodávateľ Nadácia SPP

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 31818625

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy