Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Koškovce

Zverejnené
1. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júla 2022 − 16. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2022

Prílohy