Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

Zverejnené
1. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júla 2022 − 16. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy