Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 1/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené