Ustanovujúce zastupiteľstvo 13.12.2022

Zverejnené
19. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. decembra 2022
Kategória

Prílohy