UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Zverejnené
29. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. decembra 2021 − 23. januára 2022
Kategória

Prílohy