Poverenie na zastupovanie starostu obce

Zverejnené
20. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 20. decembra 2022
Kategória

Prílohy