Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Zverejnené
12. dec 2020
Kategória

Oznámenie

Detaily

ID: OcÚ/ÚPN-32/2

Prílohy