Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením

Zverejnené
13. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. októbra 2021 − 27. októbra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy