Návrh VZN č. 1/2021

Zverejnené
2. augusta 2021
Kategória

o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Koškovce

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2021

Prílohy