Návrh VZN č. 5/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Koškovce

Zverejnené
7. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2022 − 30. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2022

Prílohy