Návrh VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Koškovce

Zverejnené
7. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2022 − 30. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy