Návrh VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Koškovce

Zverejnené
7. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2022 − 30. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy