Návrh VZN č. 2-2020 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Zverejnené
29. februára 2020
Kategória

Prílohy