Návrh VZN č. 1/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

Zverejnené
7. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2022 − 30. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy