Preskočiť na obsah

Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia obce Koškovce č. 2/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Koškovce