Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.1.2023

Zverejnené
13. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. januára 2023
Kategória

Prílohy