Dohoda č. 44-2015-54-VZ o poskytnutí finančmého príspevku na podporu vytvárania prec. miest

Zverejnené
30. apríla 2015
Kategória

Detaily

Začiatok účinnosti: 30. apríla 2015
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner:

Prílohy