Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve – eTechnology s. r. o.

Zverejnené
21. máj 2021
Kategória

Ku kúpnej zmluve zo dňa 30.12.2019 - ZŠ s MŠ Koškovce

Detaily

ID: Dodatok č. 1
Zmluvný partner: eTechnology s. r. o.
Dátum účinnosti: 22. mája 2021

Prílohy