Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020

Zverejnené
28. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2021 − 1. februára 2022