Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

Upravené
21. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
12. decembra 2020