Pozvánka plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Koškovce – 17.08.2020 o 18.30 hod.

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
17. augusta 2020