Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 29.12.2020

Zverejnené
25. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
25. decembra 2020