Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 19.5.2021

Zverejnené
15. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. mája 2021 − 20. mája 2021