Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 19.2.2021

Zverejnené
16. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2021 − 20. februára 2021