Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva 28.6.2021

Upravené
25. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2021 − 30. júna 2021