Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva 22.12.2020

Zverejnené
17. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2020