Rozhodnutie o umiestnení stavby – Telekomunik, s. r. o.

Zverejnené
6. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. apríla 2021 − 21. apríla 2021