Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2020