Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia KO za kalendárny rok 2019

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
31. decembra 2019