ZÁVÄZNÝ PORIADOK VYBAVOVANIA PETÍCIÍ OBCOU KOŠKOVCE

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. novembra 2014