Vzor – Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie

Zverejnené
4. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2020