Vzor – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Zverejnené
4. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2020