Výzva na predloženie cenovej ponuky – Riešenie havarijného stavu – odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska

Upravené
05. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. októbra 2018